(oud) nieuws Boskoop NL
  6 april 2007 - Ruim € 1 miljoen voor Boskoop
22 november 2006 - uitslag verkiezingen 2e Kamer
  8 juni 2006 - FloraHolland neemt Boskoopse veiling over
  8 juni 2006 - Rijnwoude nu voor fusie
  5 juni 2006 - Gouwedorpen zoeken partners
  1 juni 2006 - Boskoop wil op de kaart blijven
26 april 2006 - Fusie Boskoop en Waddinxveen niet goed genoeg
11 april 2006 - Brainstormen over Proeftuin van Holland
  7 maart 2006 - uitslag Gemeenteraadsverkiezingen
16 februari 2006 - Boomkwekers winnen zaak tegen Rijnland
  9 februari 2006 - Op de bres voor de houtakker
15 januari 2006 - Jongen komt om bij woningbrand in Boskoop
  3 januari 2006 - Greenpark Boskoop half februari in gebruik
18 februari 2005 - Kwekers en overheden sluiten 'Boomteeltpact'
10 februari 2005 - Meer treinen tussen Leiden en Alphen
  3 februari 2005 - Provincie wil samenwerking van Rijnwoude met Boskoop
10 december 2004 - Boomkwekers strijden tegen waterberging
10 juni 2004 - uitslag Boskoop verkiezingen Europees Parlement
  8 januari 2004 -Boskoop en Bollenstreek economisch speerpunt kabinet
23 december 2003 - Het Groene Hart dreigt te verstenen
11 december 2003 - Minister wil woningen in Groene Hart
11 december 2003 - Boskoop wil fusie met Rijnwoude en Waddinxveen
november 2003 - Boskoop zit niet te wachten op grootschalige woningbouw
14 juni 2003 - Langste ontbijttafel van Nederland: 1,2 kilometer

vrijdag 6 april 2007, bron: AD/Groene Hart

Ruim €1 miljoen voor Boskoop

De provincie Zuid-Holland verleent een subsidie van €1.135.000 aan de gemeente Boskoop. Dat is besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 3 april.
De subsidie is bestemd voor het opwaarderen van het sierteeltgebied rond Boskoop. Ook het project N207 en de aanleg van de rotonde Halve Raak ontvangen een bijdrage. Dit project is in overleg met de provincie door de gemeente voorbereid en wordt dit jaar uitgevoerd.

De provincie Zuid-Holland benadrukt in haar besluit om de subsidie te verlenen, het belang van Boskoop als greenport.


8 juni 2006 - AD Groene Hart

Rijnwoude nu voor fusie

RIJNWOUDE - Rijnwoude laat de wens tot zelfstandigheid los en kiest voor Boskoop en Zoeterwoude.

Rijnwoude wil niet langer blijven stilzitten. Met Boskoop en Zoeterwoude wil zij één nieuwe gemeente vormen. Dat is tenminste de boodschap waarmee b en w naar de gemeenteraad gaat. Op 5 juli gaat de kogel door de kerk.

Rijnwoude heeft lang de eigen zelfstandigheid bepleit, maar dat kan niet meer, vindt burgemeester Hommes. ,,In het laatste half jaar zijn veel ontwikkelingen in een hoog tempo gegaan. Tot voor kort waren wij berekend op onze taken. Maar pas recent wordt duidelijk hoe omvangrijk de opgaven zijn.’’ Hommes doelt op de sierteeltontwikkeling in de regio Boskoop, de verstedelijking van de Oude-Rijnzone, de aanleg van de RijnGouweLijn en het recreatiegebied Bentwoud.

Volgens wethouder Uljee kan Rijnwoude niet langer ’aan de zijlijn’ blijven staan. ,,Nee, we moeten zelf actie ondernemen.’’ Collega-wethouder De Best: ,,Voorkom dat een besluit óver je wordt genomen.’’

Rijnwoude kan best zelf de omvangrijke woningbouw in de Oude-Rijnzone aan. Hommes: ,,Maar dat is een eindig project. Het open houden van het Groene Hart en de ontwikkeling van de Greenport Boskoop zijn opgaven die doorgaan. Daarin zijn wij absoluut aan zet. Twee keer in het groen, dat is het motto.’’

Waddinxveen staat niet in het lijstje van meest gewenste partners. Hommes: ,,Klopt. Samengaan met Boskoop en Zoeterwoude is de meest haalbare optie. Met Waddinxveen is minder raakvlak, deze gemeente ligt ook verder weg. Een keuze voor zo’n combinatie is minder voor de hand liggend. Niets is voor mij onbespreekbaar, maar laten we de goede volgorde aanhouden en eerst de Rijnwoudse raad aan het woord laten.’’

Rijnwoude opknippen, was dat geen mogelijkheid? ,,Nee, wij vinden dat een uitermate slechte optie. Waarom? Als gemeente zeg je niet ’och, doe ons maar weg.’ Nee, we hebben gekeken vanuit onze agenda. En daarop staan het Groene Hart en de Greenport Boskoop. Voor die onderwerpen hebben wij een zware verantwoordelijkheid,’’ aldus Hommes.


5 juni 2006 - AD Groene Hart

Gouwedorpen zoeken partners
Door RIK SNEIJDER

BOSKOOP/WADDINXVEEN - De fusiepartners Boskoop en Waddinxveen hebben een oogje op de buurgemeenten Rijnwoude en Zevenhuizen/Moerkapelle.
Een fusie tussen de twee Gouwedorpen is mooi, maar onvoldoende. Een beetje gemeente hoort minimaal 50.000 inwoners te tellen, zegt de Waddinxveense burgemeester Roijers.

,,Een fusie tussen Boskoop en Waddinxveen is verstandig, maar op den duur onvoldoende,’’ zegt ook burgemeester Rijsdijk van Boskoop. Samengaan is voordelig, maar het kan nog interessanter. De fusiegemeente is nog niet groot genoeg, met 26.000 Waddinxveners en 15.000 Boskopers. Dus zoeken de beide Gouwedorpen naar partners. Rijnwoude is kandidaat, Zevenhuizen/ Moerkapelle ook.

Waddinxveen en Boskoop zien wel wat in aansluiting van Zevenhuizen/Moerkapelle, of een gedeelte daarvan, bij de nieuwe fusiegemeente. ,,Zeker bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder, staan we gezamenlijk sterker,’’ verklaart burgemeester Roijers. Waddinxveen blijft ondertussen wel streven naar een bestuurlijke alliantie met Gouda.

De gemeente Zevenhuizen/Moerkapelle wil nog niet reageren op het aanzoek. Rijnwoude formuleert 5 juli een antwoord. Deze gemeente heeft altijd een zelfstandig voortbestaan gepropageerd.

De gemeente Zevenhuizen/Moerkapelle heeft op dit moment een luxeprobleem. Vanavond neemt de raad een besluit over fusie met Nieuwerkerk, tegelijkertijd biedt de combinatie Waddinxveen/ Boskoop zich aan.

Waddinxveen wil de fusieplannen zeker niet voor 2009 op de agenda hebben. Het Gouwedorp heeft al haar aandacht nodig voor de bouw van een nieuw centrum. Als in 2009 groen licht wordt gegeven, kan drie jaar later de herindeling plaatsvinden. Voorwaarde is dat alle betrokken gemeenten hun financiën op orde hebben. Daar moet Waddinxveen nog een paar jaartjes aan werken.


1 juni 2006 - AD Groene Hart

Boskoop wil op de kaart blijven

Door SANNE VAN DER KOLK 


Tuinder Kees Smits uit Boskoop . Foto RICARDO SMIT

BOSKOOP/RIJNWOUDE - De helft van het kwekersgebied moet op de schop. Herverkaveling is nodig om Boskoop op de kaart te houden als hét boomteeltcentrum van de wereld. Dat staat in het rapport ’Bomen in Beeld’, waarin onder andere de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen uit de doeken doen hoe dit tuindersgebied een Greenport kan worden. Kosten: € 140 miljoen.

,,Boskoop telt 1100 hectare aan kwekersgrond, 510 hectare willen we binnen vijf jaar opnieuw indelen,’’ legt burgemeester Rijsdijk van Boskoop uit. ,,In Zuidwijk bijvoorbeeld moeten we een heel nieuwe structuur bedenken. Bedrijven draaien en sloten weghalen.’’ Zo’n 95 procent van de kwekerijen is twee hectare of minder. Terwijl voor de toekomst een omvang van minimaal drie tot vier hectare nodig is, wil een bedrijf economisch haalbaar blijven.

,,Veel kwekerijen zijn 25 meter breed en 600 meter lang met aan weerszijden een sloot. In veel gevallen moeten er twee of drie sloten tussenuit.’’ Om dezelfde hoeveelheid water te houden, moeten de blijvende sloten breder. Een ingrijpende verandering van het zogenoemde ’slagenlandschap’ dat kenmerkend is voor Boskoop. Ook het aantal kwekers daalt behoorlijk de komende jaren.

,,Boskoop telt er nu 720, straks zijn er nog zo’n 500 of minder over.’’ Vooral de oudere kweker zonder opvolger wil stoppen. Kwekers zijn blij met de interesse die de overheid toont in hun sector. ,,Dat is wel eens anders beleefd. Vandaar dat er ook wel de nodige scepsis is,’’ weet Piet Trimp, voorzitter van Kring Boskoop. ,,De vraag ’wat komt ervan terecht?’ leeft onder hen. Logisch.’’ Herverkavelen is wel een lastige opgave, realiseert burgemeester Rijsdijk zich. ,,Neem het wonen in het buitengebied. De vraag is of kwekers die stoppen wel in hun bedrijfswoning kunnen blijven wonen. Die woningen slopen is de zuiverste oplossing om het kwekersgebied schoon te houden. Maar dat is financieel niet haalbaar. Dus willen we de wet aanpassen om bedrijfswoningen te kunnen omzetten naar particuliere huizen.’’ De herverkaveling moet de toekomst van de kwekers veilig stellen.

Trimp: ,,Dit biedt nieuwe kansen. Kwekers die klein willen blijven, kunnen dat ook, het is geen dwangmatige opzet. Bovendien biedt het kwekers die willen stoppen de kans om hun stukje land te verkopen.’’ De gemeenten willen ook meer glas toestaan. Rijsdijk: ,,De wensen van de consument veranderen. Er moet meer ’bulk’-productie komen. Bedrijven die 5 of 6 miljoen van dezelfde soort afleveren. Daarvoor heb je glas nodig.’’ De niet-kwekende Boskoper hoeft niet bang te zijn dat daarmee het uitzicht over kwekerijen en polders verloren gaat, benadrukt Rijsdijk.

,,In het oude kwekersgebied blijft de glasnorm hetzelfde. Wie meer glas wil, moet verhuizen naar het PCT-terrein in Hazerswoude-Dorp.’’ Het is simpel, zegt Rijsdijk. ,,Als we de kwekerij niet in staat stellen te moderniseren, dan dreigt het kwekerscentrum Boskoop af te brokkelen. De tijd dat we er vanuit kunnen gaan dat de boomkwekerij wel blijft voortbestaan is niet meer zo vanzelfsprekend.’’ 


26 april 2006 - AD Groene Hart

Fusie Boskoop en Waddinxveen niet goed genoeg

BOSKOOP/WADDINXVEEN - Een fusie van Boskoop en Waddinxveen is goed. Maar de vorming van een nóg grotere gemeente is beter.

Dat is de belangrijkste aanbeveling van onderzoeksbureau KplusV. Het bureau heeft in opdracht van de twee gemeenten gekeken of een samenvoeging haalbaar en gewenst is.

Het kan, vindt KplusV. De twee gemeenten zelfstandig laten voortbestaan, is op den duur niet goed. Boskoop zal al gauw te klein zijn om het hoofd boven water te houden. Maar ook Waddinxveen loopt op den duur tegen z’n beperkingen aan.

Fuseren ligt voor de hand, maar dan moeten de twee wel hun financiële zaken op orde hebben. Dat is volgens KplusV wel nodig om de beide gemeenten financieel ’schoon op te leveren.’ Ook moeten de belastingen ongeveer even hoog worden, iets wat nu nog niet het geval is.

Toch twijfelt KplusV. Er staan in de regio grootschalige ontwikkelingen op stapel, zoals de bebouwing van de Zuidplaspolder en de versterking van het boomteeltgebied, de Greenport. De combinatie Boskoop/Waddinxveen kan in de toekomst alsnog te klein blijken te zijn. Er zijn volgens het onderzoeksbureau twee mogelijkheden. De gemeente kan groter worden gemaakt door het Rijnwoudse deel van het boomteeltgebied erbij te voegen. Ook zou Moerkapelle een nuttige uitbreiding zijn. Maar KplusV ziet dat niet snel gebeuren omdat zo’n ’grenscorrectie’ niet op vrijwillige basis haalbaar is. Een tweede mogelijkheid is een ’supergemeente’ te vormen tussen de N11, A12 en het hsl-tracé. Zo’n gemeente met ongeveer 100.000 inwoners kan bestaan uit Boskoop, Waddinxveen plus in z’n geheel of gedeeltelijk Rijnwoude, Reeuwijk en Zevenhuizen-Moerkapelle. Alternatief is een combinatie van de twee Gouwegemeenten met Gouda.


11 april 2006 - AD Groene Hart

Brainstormen over Proeftuin van Holland

Door SANNE VAN DER KOLK
Foto JACQUES ZORGMAN

BOSKOOP - Een donders interessant plan, noemt Jos van Lint van Proba Ontwikkeling BV zijn eigen idee om van het voormalige proefstation aan het Rijneveld een ’Proeftuin van Holland’ te maken.

Jos van Lint en Marit van der Louw hebben twee jaar uitgetrokken voor het plan Proeftuin van Holland. 

De Proeftuin moet van alles gaan bieden. Er komt praktijkscholing voor middelbaar tuinbouwonderwijs, het moet dé ontmoetingsplek voor de boomkwekerij worden en stagiaires uit binnen- en buitenland zijn er welkom, ook om er tijdelijk te wonen. Verder kan er een werf komen om de traditionele Boskoopse schouw te bouwen. De toerist is er ook welkom om te genieten in het park of een kanotocht te maken.

,,Als het aan mij ligt, gaat het allemaal door,’’ klinkt Van Lint overtuigd.

Van Lint schreef het plan twee jaar geleden, toen Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) bekendmaakte het personeel vanaf het Rijneveld te verhuizen naar Lisse. Van Lint werd gevraagd een nieuwe bestemming te geven aan het leegstaande proefstation. PPO kan zich prima vinden in het nieuwe project en draagt over een aantal weken het pand over.

Wie zich geroepen voelt om mee te denken is welkom, zegt Van Lint. ,,Binnenkort gaat een werkgroep van start. Schuif aan en doe mee.’’

Op het terrein staat nu een kantoor, daarachter ligt de sortimentstuin en een kassencomplex. ,,Een prachtige plek, daar is veel mee te doen.’’ Aan de bereikbaarheid is gedacht: als er genoeg activiteiten komen voor toeristen, wil Conexxion er wel een bushalte plaatsen. 


16 februari 2006, Leidsch Dagblad

Boomkwekers winnen zaak tegen Rijnland

RIJNWOUDE/BOSKOOP -  Boomkwekend Boskoop en omstreken verkeert in een juichstemming. De kwekers hoeven zich niet te houden aan bepaalde regels die ze door het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn opgelegd. De Raad van State stelde de Kring Boskoop, de belangenorganisatie van boomkwekers, deze week in een geschil met Rijnland in het gelijk.

Rijnland eiste dat iedere kweker die op een doorlatende ondergrond werkt, voor 1 juli 2007 een waterbassin moest hebben. Zo niet, dan zou de lozingsvergunning vervallen, aldus Rijnland. En dat zou het einde van het bedrijf betekenen.
De consternatie onder de kwekers in Boskoop, Hazerswoude, Reeuwijk en Waddinxveen was groot, toen dit bekend werd. Alleen de kwekers die minder dan 500 vierkante meter tot hun beschikking hebben, hoefden geen bassin aan te schaffen. De kleine groep allergrootsten voldeden al aan de eis. Voor circa 450 'middelgrote' ondernemers kwam de klap echter hard aan. Ze zouden voor vele tienduizenden euro's moeten investeren.
Het was een hard gelag, te meer omdat geen van de boomkwekers het nut inzag van de verscherpte maatregelen. ,,We gebruiken nu langzaam werkende meststoffen'', legt M. Verweij, boomkweker en bestuurslid van de belangenorganisatie Kring Boskoop het onbegrip uit. ,,Uit onderzoek is gebleken dat de concentraties meststoffen die in de bodem terecht komen, te verwaarlozen zijn.''
Volgens Verweij zeiden enkele kwekers al: 'Als het zo moet, stop ik er maar mee'.
Maar zover is het nu niet gekomen. De Kring Boskoop spande namens tien kwekers met succes een zaak aan bij de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan vindt dat Rijnland onvoldoende heeft aangetoond dat de huidige werkwijze van de kwekers niet goed is. Het waterschap moet de Kring 2100 euro aan proceskosten vergoeden.
Woordvoerder Albrecht van Rijnland zegt dat dijkgraaf en heemraden zich opnieuw over de kwestie gaan buigen. ,,Er moeten nieuwe vergunningen komen die niet een tweede keer door de Raad van State kunnen worden vernietigd.''
Ook moet Rijnland, aldus Albrecht, nog oordelen of het besluit van de Raad van State alleen gevolgen heeft voor de tien kwekers voor wie de Kring een proces aanspande of voor alle 450 kwekers die zich in dezelfde situatie begeven.


9 februari 2006, AD Alphen

Op de bres voor de houtakker

Door SANNE VAN DER KOLK

BOSKOOP - Typisch Boskoops worden ze genoemd. De houtakkers die de kwekerijen vroeger beschermden tegen weer en wind.

FOTO PIM MUL
Vanaf de weg zijn ze nauwelijks te zien, ze liggen verscholen achter kwekershuizen en kassen. Twintig kilometer aan houtakker telt Boskoop nog. ,,Maar als we er niets aan doen, dan verdwijnen ze misschien voorgoed’’, denkt Kees van der Kooij van Stichting Houtakkers Boskoop.

Vele honderden meters zijn al in zeer slechte staat. Sommigen zijn niet eens meer herkenbaar als houtakker. Al meer dan 25 jaar trekt Van der Kooij met een groep vrijwilligers de polder in om achterstallig onderhoud op de houtakkers te plegen. Maar bijhouden lukt niet. Stichting Molenkolk heeft heeft nu geld beschikbaar gesteld om vier kilometer houtakker op te knappen en bewoners meer kennis te bieden over de akkers en hun waarde hiervan.

Dat maakt Van der Kooij blij. Voor hem is het verdwijnen van dit stuk Boskoopse natuur onbespreekbaar. ,,Je zet een antieke kast toch ook niet bij het grofvuil? Het zijn de laatste monumenten van Boskoop.’’

Bovendien bewijzen de houtakkers nog steeds hun nut. ,,Vooral biologische kwekers zijn er blij mee. Zij gebruiken minder bestrijdingsmiddelen en de houtakkers trekken vogels aan die weer de insecten van de tuinderijen eten.’’

De houtakker aan de Biezen, waar momenteel een aannemer bezig is met het onderhoud, is misschien wel de mooiste van Boskoop. Aan weerszijden staan knotwilgen, in het midden ligt een looppad en met een lengte van zo’n 400 honderd meter is het bijna een wandeltocht om aan de andere kant te komen.

,,Zo zijn ze niet allemaal hoor. De meeste houtakkers zijn smaller’’, legt Van der Kooij uit. ,,Kijk, daar schiet een otter weg. Ja, er leeft van alles op zo’n houtakker. Muizen, hermelijntjes, wezels, ringslangen en roofvogels.’’

Zijn enthousiasme over de houtakker heeft Van der Kooij bij sommige kwekers weten over te brengen. ,,Die willen de akker voor geen goud missen. Anderen zeggen: weg met die zooi.’’ Maar wie er bewust voor kiest, moet ook onderhoud plegen. Dat betekent: om de twee jaar snoeien.

,,Dat gaat vaak te rigoureus door teveel weg te snoeien en van bijplanten hebben kwekers al helemaal niet gehoord.’’

Landschapsbeheer Zuid- Holland, die de revitalisatie van de houtakkers op zich neemt, hoopt van harte volgend jaar weer genoeg geld te vinden voor onderhoud. ,,Dan kunnen we weer wat kilometers aanpakken’’ wenst Johan Bezemer, van Landschapsbeheer Zuid Holland.

,,Al zou het natuurlijk het mooiste zijn als kwekers subsidie kunnen krijgen om hun eigen houtakker te onderhouden.’’


15 januari 2006, Leidsch Dagblad

Jongen komt om bij woningbrand in Boskoop

BOSKOOP -  Een elfjarige jongen is vrijdagavond omgekomen bij een brand in zijn ouderlijk huis in Boskoop. Zijn moeder en een achtjarig broertje wisten uit het brandende huis aan de Enterij te ontsnappen.

De brand in de woning werd even na half elf 's avonds ontdekt. Het slachtoffer heeft volgens de politie waarschijnlijk geen kans meer gezien uit het huis te komen. De brandweer heeft hem uit de brandende woning gehaald. Met ernstige verwondingen is hij overgebracht naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar is hij kort na aankomst overleden.
De moeder en het broertje zijn voor onderzoek naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda vervoerd. Zij zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Een dertienjarige broer van het slachtoffer was ten tijde van de brand niet in het huis aanwezig. De vader van het gezin was aan het werk. Hij is werkzaam bij de politie in Voorschoten. ,,Dat maakt de emotionele betrokkenheid van ons als politie een stuk groter'', zegt politiewoordvoerder Van Egmond. ,,Het heeft een behoorlijke impact op het politiekorps.''
De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Volgens de politiewoordvoerder kon gisteravond nog niets worden gezegd over de mogelijke oorzaak.
Boskoop was afgelopen weekeinde door de brand met dodelijke afloop in rouw gedompeld. Bij de uitgebrande woning werden bloemen en knuffels neergelegd en kaarsen aangestoken. De voetbalwedstrijden in het boomkwekersdorp werden afgelast..


3 januari 2006, Leidsch Dagblad

Greenpark Boskoop half februari in gebruik

HAZERSWOUDE-DORP -  Het nieuwe handelscentrum voor de sierteelt, Greenpark Boskoop, wordt op 13 februari in gebruik genomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het gebouw op het pct-terrein in Hazerswoude-Dorp. Ook heeft de verhuizing plaats van de Boskoopse veiling naar het twaalf hectare grote handelscentrum.

Hoewel het op grondgebied van de gemeente Rijnwoude ligt, heeft het Greenpark voor de herkenbaarheid Boskoop in de naam gekregen. ,,Naast de handel van sierteelt zijn er tal van andere faciliteiten voor de boomkwekers'', aldus directeur Jos van Lint. ,,Zo kunnen de producten die van de kwekerij komen er tijdelijk worden opgeslagen en een laatste bewerking ondergaan, voordat ze naar de detailhandel gaan.'' Volgens Van Lint is het Greenpark bedoeld voor alle boomkwekers van Nederland. Hij hoopt dat ook de sierteelt uit het buitenland via dit handelscentrum zijn weg gaat vinden. ,,Zo worden ook de bloemen uit Kenia via Bloemenveiling Aalsmeer verhandeld.''
Met de bouw van het Greenpark naast het Plantariumgebouw zou alle Boskoopse handel worden gecentraliseerd. Een ander handelsbedrijf Groen Direkt vertrekt juist uit het Plantariumgebouw wegens een conflict. Nog niet bekend is waar het bedrijf naar toe verhuist.


vrijdag 18 februari 2005, Leidsch Dagblad

Kwekers en overheden sluiten 'Boomteeltpact'

BOSKOOP/RIJNWOUDE - De overheid en het bedrijfsleven slaan de handen ineen om de economie in de boomteelt in de Boskoopse regio te versterken. Vandaag ondertekenen vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, het Platform Sierteelt, de gemeenten Boskoop, Waddinxveen, Reeuwijk en Rijnwoude, het hoogheemraadschap van Rijnland, de Kamer van Koophandel in het gemeentehuis van Boskoop het zogeheten Boomteeltpact.

Trimp, de voorman van de boomkwekersorganisaties, is blij met de overeenkomst. ,,De wereld verandert er niet meteen door. Kwekers en overheden hebben elk hun eigen belangen. Maar door samen op te trekken kan er wellicht meer bereikt worden. Een belangrijk project is bijvoorbeeld het water. Wij hopen met de overheden te kunnen werken aan de verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit. We hopen dat de gesprekken beter lopen dan de afgelopen tijd.''

Trimp hoopt dat er over een jaar de eerste resultaten zichtbaar worden van het vandaag te sluiten pact. ,,Ideeën over de reconstructie van oude boomteeltgebieden hopen we dan te kunnen presenteren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat er van drie bedrijven twee gemaakt zouden worden en hoe om te gaan met bedrijfswoningen.''

Aanleiding om als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk op te treden, is dat de Boskoopse regio in de Nota Ruimte de kwalificatie Greenport heeft gekregen. Daarmee erkent de overheid dat de sierteelt in deze regio economisch van nationaal en internationaal belang is.'' 


donderdag 10 februari 2005, Leidsch Dagblad

Meer treinen tussen Leiden en Alphen

LEIDEN/ALPHEN - Er gaan lichtere treinen rijden op het spoor tussen Leiden, Alphen en Gouda. Deze sneltramachtige voertuigen vertrekken om het kwartier, veel vaker dan volgens de huidige dienstregeling van de NS. De verandering moet op 1 januari 2007 ingaan.

Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven heeft dat bekendgemaakt. De provincie wil versneld de lijnen tussen Gouda en Leiden en Dordrecht en Geldermalsen overnemen: in 2007 en niet in 2008 zoals eerst de bedoeling was. Zuid-Holland is de eerste provincie die spoorlijnen gaat exploiteren. Vermoedelijk besteedt de provincie de uitvoering uit aan een vervoersbedrijf.

In een brief aan Provinciale Staten schrijft Van Nieuwenhoven dat ze komend voorjaar met uitgewerkte overnameplannen komt van het NS-spoor. Duidelijk is wel dat er nu nog diverse problemen zijn. Eén is dat er eerst goede (veiligheids)afspraken moeten komen over het traject Alphen-Leiden, omdat daar in de toekomst - naast de provinciale wagens - ook NS-treinen blijven rijden. Verder wil de provincie financiële bijdragen van het rijk voor de overname en ook duidelijkheid over de kosten van spooronderhoud in de toekomst.

Tussen Gouda en Leiden rijden al sinds begin 2003 lichte treinstellen op proef. De provincie betaalt voor dit experiment één miljoen euro per jaar. Leiden bereidt zich inmiddels al voor op de komst van de sneltrams door de stad. De Rijn Gouwe Lijn moet in 2010 vanaf Gouda via Alphen over het bestaande spoor rijden tot station Lammenschans en dan over nieuwe rails via de Breestraat naar het Transferium bij de A44. De plannen voor een provinciale Rijn Gouwe Lijn kwamen vijf maanden geleden in een stroomversnelling door de toezegging van minister Peijs (Verkeer) voor 140 miljoen euro rijkssteun.

De provincie zelf moet nog veertig miljoen bijdragen, terwijl Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude en Leiden samen vijftig miljoen moeten opbrengen. Eerder werd bekend dat de NS vanaf december 2006 meer treinen willen laten rijden tussen Leiden en Dordrecht. Vanaf elk station op die route moet elk kwartier een stoptrein vertrekken. 


donderdag 3 februari 2005, Leidsch Dagblad

Provincie wil samenwerking van Rijnwoude met Boskoop

DEN HAAG/RIJNWOUDE - Gedeputeerde Van Nieuwenhoven wil dat Rijnwoude op de één of andere manier aansluiting zoekt bij de fusiebesprekingen tussen de buurgemeenten Boskoop en Waddinxveen. Dat heeft Van Nieuwenhoven gisteren duidelijk gemaakt tijdens een overleg met de colleges van de drie gemeenten.

Rijnwoude steunt de fusiebesprekingen van de twee andere gemeenten, maar is niet van plan om ook zelf deel te nemen aan de besprekingen. Van de provincie hoeft Rijnwoude niet per se met de twee buren te fuseren, maar 'een vorm van samenwerking' wordt wel toegejuicht.

Het idee van een fusie tussen Rijnwoude, Boskoop en Waddinxveen werd ruim een jaar geleden gelanceerd door de gemeente Boskoop. Het Boskoopse gemeentebestuur wil met de herindeling een buffer opwerpen tegen de oprukkende steden Alphen, Gouda en Zoetermeer. Rijnwoude heeft het plan steeds afgewezen. Ook Waddinxveen zag een fusie met de boomkwekersgemeente aanvankelijk niet zitten.

Volgens een woordvoerder van de provincie zal Den Haag blijven stimuleren dat Rijnwoude gaat meepraten met Boskoop en Waddinxveen. ,,Het kan niet zo zijn dat er zich rond Rijnwoude allerlei ontwikkelingen afspelen en Rijnwoude zelf als een muurbloempje aan de kant blijft staan. Het gevaar is dat de gemeente uiteindelijk buiten de boot valt. En dat willen we zien te voorkomen.'' Volgens de woordvoerder is het risico dat Rijnwoude overblijft reëel omdat de gemeente als geen ander overal tussenin ligt.

Rijnwoude grenst als Rijnstreekgemeente aan zowel de Leidse, de Goudse, de Haagse als de Rotterdamse regio.


vrijdag 10 december 2004, Leidsch Dagblad

Boomkwekers strijden tegen waterberging

DEN HAAG/BOSKOOP - Het hoogheemraadschap van Rijnland mag boomkwekers in Boskoop en omgeving die in potten telen niet dwingen tot het waterdicht afschermen van de bodem en het aanleggen van grote, dure waterbergingen. Met die eis stonden landbouworganisatie WLTO én boomkwekersvereniging Kring Boskoop gisteren tegenover het hoogheemraadschap voor de rechter.

Het hoogheemraadschap heeft vorig jaar besloten dat boomkwekers die hun bomen in potten telen het water waarmee ze hun boompjes besproeien weer volledig moeten opvangen en hergebruiken. Deze maatregel, die al langer gold voor nieuwe bedrijven, is volgens het schap noodzakelijk omdat kwekers die hun water niet hergebruiken het water in de sloten te veel vervuilen.

Uit metingen in onder meer Hazerswoude-Dorp zou blijken dat de hoeveelheden stikstof en fosfor in het water de normen ver overschrijden. Daarom worden sinds enkele maanden kwekers aangeschreven met de mededeling dat ze binnen drie jaar hun water moeten gaan hergebruiken, en daarvoor onder andere een groot waterbassin moeten aanleggen.

De belangenbehartigers van de boomkwekers zijn het volstrekt niet eens met de maatregelen van Rijnland. Zij vinden dat er een prima alternatief is voor de dure maatregelen die het hoogheemraadschap nu verplicht stelt. Zo zijn er mestkorrels die maar heel langzaam oplossen. Bij het gebruik van die korrels krijgen de boompjes precies de hoeveelheid mest die ze nodig hebben en spoelen er geen meststoffen met het water de sloot in.

Maar volgens het hoogheemraadschap werkt dat alleen in theorie. Uit een onderzoek van Rijnland komt naar voren dat meer dan de helft van de kwekers naast de heel precies gedoseerde langzaam oplossende mestkorrels ook nog wel eens gewone mest gebruikt. Rijnland zit daarbij met het probleem dat dit soort ontduikingen van de regels onmogelijk zijn te controleren. Daarom kiest het schap ervoor de regels dan maar radicaal te veranderen.

De aanscherping van de regels geldt voor in totaal zeshonderd bedrijven die bijna allemaal zijn gevestigd in Boskoop en omgeving. Voor ongeveer de helft van die bedrijven komt het erop neer dat ze hun bestaande waterbassin moeten vergroten, de rest moet nog helemaal beginnen met het aanbrengen van een waterdichte bodem en een waterberging.

Volgens de WLTO en de Kring Boskoop leiden de strenge eisen van het hoogheemraadschap tot een 'slachting' onder hun leden. In een enquête heeft bijna tweederde van de betrokken kwekers aangegeven bang te zijn dat het bedrijf door de nieuwe eisen ten gronde zal gaan. Het hoogheemraadschap heeft het idee dat het allemaal wel los zal lopen. Hoe valt anders te verklaren dat van alle kwekers die inmiddels zijn aangeschreven er nog niemand bezwaar heeft gemaakt?

De kans dat de rechter het hoogheemraadschap een halt zal toeroepen, lijkt klein. De advocaat van de kwekers was pas een paar minuten aan het woord, toen de rechter zich al hardop af vroeg of hij met zijn eis wel aan het goede adres is. In plaats van een kort geding aanspannen tegen het nieuwe beleid van Rijnland, kunnen de belangenorganisaties veel beter samen met een individuele kweker die het niet eens is met zijn aanschrijving naar de Raad van State stappen. Ook de advocaat van Rijnland betoogde dat dat de juiste weg zou zijn.

Uitspraak op 21 december.

Ruud Sep


donderdag 08 januari 2004, Leidsch Dagblad

Boskoop en Bollenstreek economisch speerpunt kabinet

Het gebied rond Boskoop, de Bollenstreek en het Westland zijn economische speerpunten in het kabinetsbeleid. De belangrijke handelsfunctie van deze gebieden voor de glastuinbouw, de bollenteelt en de boomkwekerij moet worden behouden en waar mogelijk versterkt. Dat moet onder meer door te zorgen voor goede verbindingen met de 'mainports' Schiphol en Rotterdam.

,,Daar schort het momenteel aan in de Bollenstreek. Daar zijn nu alleen maar N-wegen'', aldus minister Dekker van VROM gisteren na afloop van de nieuwjaarsreceptie van het productschap Tuinbouw in de Lissese Keukenhof.

Centraal op de bijeenkomst stond de nota Ruimte van de minister, waarvan vorige maand een concept uitlekte. Dat leidde tot grote beroering omdat Dekker daarin aangaf dat het Groene Hart niet langer heilig is. Dekker benadrukte gisteren dat het gaat om een concept dat nog wordt besproken met de provincies, gemeenten en belangenorganisaties. Hun inbreng is belangrijk omdat Dekker zich wil beperken tot de grote lijnen en de concrete uitwerking zoveel mogelijk wil overlaten aan de regio's. Op die manier wil ze schot in de zaak krijgen. ,,Nu leiden plannen te vaak alleen maar tot nog meer plannen.''

Ze benadrukte dat het niet haar bedoeling is om het Groene Hart vol te bouwen. Volgens de minister gaat het vooral om de 'verrommelde randen' aan de westkant, waarop bovendien een grote druk ligt vanuit de Randstad. Over het idee van de provincie Zuid-Holland om vooral woningen te bouwen langs de nieuwe RijnGouweLijn wilde ze zich gisteren niet uitlaten. ,,Dat komt wel aan de orde in de gesprekken die we de komende maanden hebben met de provincies.''

Wat de Bollenstreek betreft heeft het kabinet volgens Dekker vooral het behoud en de versterking van de aanwezige veiling- en handelscomplexen op het oog. Daarvoor zijn goede verbindingen met Schiphol en Rotterdam en het verdere achterland van groot belang. In dat verband wees ze op de slechte oost-westverbindingen in de streek en het ontbreken van een goede noord-zuidverbinding. Of die constatering betekent dat de aansluiting A44-A4 toch weer op de rol staat, wilde ze gisteren niet zeggen. De verbinding ontbrak een paar weken geleden op het investeringsplan van Verkeer en Waterstaat.

Verder hebben de Bollenstreek en de Leidse regio inmiddels grote vraagtekens bij de al jaren op de rol staande aanleg van een dwarsverbinding tussen de provincialeweg N206 (Katwijk/De Zilk) en de N205 (Haarlem/Nieuw-Vennep). Of die weg straks toch gewoon in de in maart te presenteren nota Ruimte staat, wilde Dekker eveneens niet zeggen.

Sjaak Smakman


23 december 2003, Algemeen Dagblad

Het Groene Hart dreigt te verstenen
door Carl Mureau

Gaan de remmen los en wordt het Groene Hart van de Randstad opgeofferd voor woningbouw? ,,Straks staat het vol met poenboerderijen.''

Vredig Hollands landschap, aan de rand van boomkwekersdorp Boskoop. Maar de stad rukt op. foto ANP

Je rijdt traag achter een trekker en ziet in het weiland schapen grazen. Langs de vaart loert een reiger op zijn prooi. Vredig Hollands landschap, aan de rand van boomkwekersdorp Boskoop. Maar aan de einder zie je bouwkranen en woontorens, tot 15 etages hoog. De stad rukt op, Zoetermeer is in zicht. Is dit nu het Groene Hart, dat prachtige en ongeschonden polderlandschap, waar iedereen met zijn tengels vanaf moet blijven?

,,Dit stukje is inderdaad redelijk verstedelijkt en niet zo mooi als de echte veenweidegebieden elders in het Groene Hart'', erkent zelfs Bernt Feis, financieel directeur van de Stichting Groene Hart. ,,Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat gebied dan maar helemaal moet opofferen.''

Toch lijkt het die kant nu wel op te gaan. Minister Dekker (Ruimtelijke Ordening) wil gemeenten en provincie meer vrijheid geven. Woningbouw moet kunnen, met name in de driehoek tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. En zo laait een oude discussie in alle hevigheid op. Rijdend door de polders, over de nog jonge autoweg N11, hoor je op de radio voor- en tegenstanders bekende standpunten uitwisselen.

Het Groene Hart is als een soort Central Park onmisbaar om Randstedelingen te behoeden voor complete gekte in een jachtig bestaan. De grote steden azen ook niet op extra bouwgrond in het Groene Hart. De druk komt vooral van binnenuit, waar steden als Alphen, Gouda en Woerden al jaren knel zitten. Zij willen huizen bouwen en bedrijventerreinen aanleggen. En zo is het Groene Hart de laatste jaren al stiekem maar gestaag aan het dichtslibben, zeker aan de westflank die Dekker nu wil vrijgeven.

Bang voor complete verstening van het Groene Hart is ze niet; de minister vertrouwt op het gezonde verstand van gemeenten. ,,Maar wij vragen ons af of je daar wel op mág vertrouwen'', zegt Feis, die zelf ooit wethouder was in Oudewater. ,,Gemeentebesturen belijden met de mond het Groene-Hartbeleid, maar het hemd is nader dan de rok. Als lokale woningzoekenden druk uitoefenen op de wethouder, dan stelt-ie toch andere prioriteiten. Dan krijg je dus overal kleine uitbreidinkjes, waardoor uiteindelijk ook de mooie delen van het Groene Hart worden geofferd.''

Mooie plekjes zijn er volop, in dit uitgestrekte gebied tussen de vier grote steden. Ga maar eens schaatsen op de Vlist, kanoën op de Nieuwkoopse Plassen, wandelen in de Krimpenerwaard of fietsen langs de Vecht. De Stichting Groene Hart bracht onlangs een manifest uit om al dat moois te behouden, om het gebied te behoeden voor alle gevaren die op de loer liggen. Zo'n 40 agrarische, milieu- en natuurorganisaties ondertekenden het stuk.

,,Maar we staan nu met de rug tegen de muur'', zegt Feis. Als de minister de teugels laat vieren, is het Groene Hart in zijn ogen ten dode opgeschreven. Hij wijst op Gouda, dat 4000 huizen wil neerzetten in de Zuidplaspolder, en Maarssen, dat 1100 dure huizen langs de Vecht wil laten bouwen. ,,Straks staat het daar vol met poenboerderijen met te grote ophaalbruggen en tuincentra-tuinen. Als zelfs daar mag worden gebouwd, welk gebied is er dan nog wel heilig?''


donderdag 11 december 2003, Leidsch Dagblad

Minister wil woningen in Groene Hart

Minister Dekker van VROM wil grootschalige woningbouw in het gebied tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda.Dat blijkt uit het concept van de Nota Ruimte, die het ministerie in maart publiceert, waarin de contouren van Nederland in 2030 zijn vastgelegd.

Volgens Dekker is het nodig om nieuwe bouwlocaties aan te wijzen in de nabijheid van de grote steden. Tot 2010 heeft Nederland behoefte aan nog eens 40.000 woningen, zo stelt het ministerie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is tegen de plannen. Het volbouwen van het westelijk deel van het Groene Hart is volgens het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM helemaal niet nodig. Er zou aan de 'rafelranden' van de steden en in de gebieden die nu zijn aangewezen als Vinex-locaties meer dan genoeg ruimte zijn om de benodigde woningbouw te realiseren.

Het bouwen op de terreinen van vliegkamp Valkenburg, of het verder ontwikkelen van Almere of Bollenstad is beter dan het aanwijzen van grote bouwlocaties in het Groene Hart, stelt het RIVM. De regels moeten verder worden versoepeld, vindt VVD-minister Dekker. Volgens haar wordt nu onvoldoende gebouwd als gevolg van die regels. Dat laatste is volgens het RIVM onwaar. Tien jaar geleden werden met dezelfde regels veel meer huizen gebouwd. Ook heeft het instituut kritiek op de manier waarop de rijksoverheid meer verantwoordelijkheid wil geven aan provincies en steden. Er zou volgens het RIVM juist doorgegaan moeten worden met 'het restrictieve rijksbeleid', zodat een grotere aantasting van natuur en landschap door verstedelijking een halt kan worden toegeroepen.

Overigens is er al wat langer sprake van flinke bouwplannen in de driehoek Leiden - Alphen - Gouda. Daarbij is het de bedoeling om met name rond de Rijn Gouwe Lijn fors te bouwen, en worden de waardevolle veenweidegebieden gespaard. De Rijnwoudse wethouder Uljee gaat er vanuit dat de plannen van de minister hierbij aansluiten. ,,Voorzover ik het begrijp, gaat het hier om de plannen die deze zomer al als proefballonnetjes naar buiten kwamen. Daarbij kunnen er in de regio vijftien- tot twintigduizend woningen worden gebouwd'', aldus Uljee.

Als de plannen van minister Dekker overeenkomen met de proefballonnetjes, betekent dat het volbouwen van de zone tussen de Oude Rijn en het spoor tussen Leiden en Alphen. Eenzelfde operatie is mogelijk bij Boskoop, Waddinxveen en Gouda . ,,En ook bebouwing van de Alphense polder Gnephoek is inmiddels meer dan bespreekbaar'', weet Uljee.


donderdag 11 december 2003, Leidsch Dagblad

Boskoop wil fusie met Rijnwoude en Waddinxveen

Boskoop wil fuseren met Rijnwoude en Waddinxveen. Dat heeft de sierteeltgemeente de provincie Zuid-Holland laten weten. ,,Zo ontstaat een 'groene' gemeente met een dorps karakter, die de oprukkende verstedelijking vanuit de drie steden Alphen, Gouda en Zoetermeer keert'', motiveert het Boskoops gemeentebestuur de gemaakte keuze.

De nieuwe groene gemeente, die in totaal 61.000 inwoners zal tellen, kan belangrijke opgaven in de toekomst zoals de ontwikkeling van de boomteelt, de Oude Rijnzone en de Triangel in de Zuidplaspolder aanpakken. De gemeenteraad van Boskoop is, op de twee stemmen van GroenLinks na, akkoord gegaan met het geschetste toekomstbeeld.

De liefde lijkt echter niet wederzijds. Waddinxveen wil helemaal niets weten over de toenaderingspoging van Boskoop. Waddinxveen kijkt juist de andere kant op. De gemeente wil blijven samenwerken met de vier buurgemeenten in de driehoek Rotterdam - Zoetermeer - Gouda. ,,Je kunt niet met je ene been in het ene gebied staan en met je andere been in het andere'', legt de gemeentewoordvoerster het unanieme standpunt van de Waddinxveense gemeenteraad uit. Het dorp wil zo snel mogelijk een nieuwe burgemeester, na het vertrek van eerste burger Jonkman per 1 juni 2004. Waddinxveen heeft een protestbrief geschreven aan minister Remkes van binnenlandse zaken en aan gedeputeerde staten aan Zuid-Holland omdat de commissaris van de koningin in afwachting van de gemeentelijke herindeling in de Rijnstreek, de vacature voorlopig niet wil vervullen.

Ook Rijnwoude zit niet op een fusie te wachten. De gemeente heeft de commissaris van de koningin laten weten zelfstandig te willen blijven en de samenwerking met buurgemeenten te intensiveren. Mocht de 19.000 inwoners tellende gemeente niet aan fusie ontkomen, dan kiest Rijnwoude voor Boskoop en Zoeterwoude. Er ontstaat dan een gemeente van circa 43.000 inwoners. De commissaris van de koningin Franssen komt rond 1 maart met een besluit over de toekomst van de gemeenten in de Rijnstreek.


Groene Hart Magazine, no.11, 2003

Boskoop zit niet te wachten op grootschalige woningbouw

De klaagzang van gemeentebestuurders uit het Groene Hart over het gebrek aan bouwlocaties in de polder om de plaatselijke woningzoekenden binnen redelijke termijn een dak boven het hoofd te bieden, vindt al lang geen gehoor meer in de provinciehuizen van Utrecht en Zuid-Holland.
 

Wethouder Ten Hagen: 'Het dorp mag niet kapot groeien' 

De klaagzang van gemeentebestuurders uit het Groene Hart over het gebrek aan bouwlocaties in de polder om de plaatselijke woningzoekenden binnen redelijke termijn een dak boven het hoofd te bieden, vindt al lang geen gehoor meer in de provinciehuizen van Utrecht en Zuid-Holland. Ambitieuze wethouders die zo nodig een paar weilanden willen volbouwen moeten vroeger opstaan om de hogere overheden te vermurwen. Zelfs nu minister Dekker van VROM heeft laten doorschemeren weinig meer te zien in het contourenbeleid van haar voorgangers en de zogeheten toelatingsplanologie wordt vervangen door ontwikkelingsplanologie, houden de provinciebesturen onverkort vast aan de denkbeeldige rode dan wel groene grenzen rond de bestaande bebouwde kommen. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Lenie Dwarshuis verbond er onlangs bij de vaststelling van het Streekplan Zuid- Holland Oost, waarin het grootste deel van het Groene Hart ligt, zelfs haar politieke lot aan: ‘Als de minister de contouren afschaft, houd ik het voor gezien.’ Des te opmerkelijker is de suggestie van haar PvdA-collega Martin Norder om de gemeente Boskoop de komende jaren een slordige 4.000 woningen te laten bouwen om mee te kunnen betalen aan de aanleg van de Rijn-Gouwelijn. Boskoop wil volgens wethouder I.A.M. ten Hagen best bouwen, maar op grootschalige woningbouw zitten de 15.000 bewoners van het mekka van de sierteelt niet te wachten. ‘Pakweg 100 woningen per jaar is wel zo ongeveer het maximum, anders groeit het dorp kapot.’

Artikel 12
Op zich juicht Boskoop de aanleg van de Rijn-Gouwelijn van harte toe. Het maakt het dorp immers nog beter bereikbaar met het openbaar vervoer en dus aantrekkelijker voor forensen. Zeker als de lijn te zijner tijd wordt aangesloten op de begeerde sneltramverbing langs de A12 die Utrecht, Gouda, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Amsterdam moet gaan verbinden. Maar meebetalen zit er niet in, verzekert de VVD-wethouder. Daarvoor heeft Boskoop als artikel 12, lees armlastige gemeente domweg niet de euro’s. Boskoop heeft op dit moment een NSstation, het tweede zou volgens de plannen in de Snijdelwijk aan de rand van het dorp moeten komen. Daar wonen de meeste mensen en is de meeste ruimte voor woningbouw. De plannen voor de grootschalige woningbouw verkeren overigens nog in een pril stadium. ‘Ik weet dat er op ambtelijk niveau over nagedacht wordt, maar officieel weet ik er niets van. Er is hier nog geen provinciebestuurder op bezoek geweest. De plannen hebben dan ook nog geen bestuurlijk draagvlak.’ En als het aan Ten Hagen ligt komt dat draagvlak er ook niet, althans niet voor de aanpak die de provinciale planologen hebben bedacht. De kritiek van de wethouder richt zich niet alleen op het naar zijn smaak te hoge groeitempo, maar ook op de hoge bebouwingsdichtheid van 50 woningen per hectare die de provincie voorstelt. ‘Op zich is er binnen de bebouwde kom en in het door kwekerijen gedomineerde buitengebied voldoende ruimte om te bouwen, ondermeer in de geplande wijk Waterrijk’, licht Ten Hagen toe. ‘Maar in een dorp als Boskoop moet je geen appartementenflats bouwen. De mensen hier willen rijtjeshuizen met een tuin en een trapveldje in de buurt waar kinderen buiten kunnen spelen. Daarom is een dichtheid van 30 woningen per hectare wel zo ongeveer het maximum. Boskoop wil kortom best bouwen maar met behoud van het karakteristieke slagenlandschapen het Groene Hart.’

Eigen plan trekken
De gemeente moet zijn eigen plan trekken, vindt de wethouder. Te beginnen met het opstellen van een structuurvisie, gericht op versterking van de woonfunctie en verbetering van de sierteelt. De inwoners worden intensief bij de plannenmakerij betrokken. ‘De mensen in de wijk zijn de beste ervaringsdeskundigen. Daar moet je gebruik van maken. Inspraak door bewoners wordt vaak als lastig ervaren, maar ik vind hun kennis en ervaring onmisbaar voor een zorgvuldige planontwikkeling.’ Vanuit zijn achtergrond als landschapsarchitect heeft de wethouder vooruitlopend op de discussie heeft de toekomstschets al in grote lijnen op zijn netvlies. De door de provincie beoogde intensivering van de boomkwekerij in het huidige gebied vindt hij geen goed plan. De kwekers zelf ook niet. Ten Hagen: ‘In het gebied staan momenteel veel kavels te koop of liggen braak. De kwekers hebben er geen behoefte aan omdat ze te klein zijn om er echt iets te ontwikkelen. Veel kwekers stappen over op containerteelt. De beste mogelijkheden daarvoor liggen in het westen van de gemeente. Dat betekent dat het gebied volledig geherstructureerd moet worden.’ Ook de aanleg van het Bentwoud, dat jaarlijks naar verwachting twee- tot driehonderdduizend bezoekers zal trekken en de bouw van 8.700 woningen in de wijk Oosterheem in Zoetermeer heeft grote gevolgen. Om het verkeer in goede banen te leiden is in het streekplan een rondweg gepland, maar er zijn ook maatregelen nodig om de provinciale ecologische hoofdstructuur aan de oostkant van Boskoop te waarborgen. Ook daar moet worden geschoven en geherstructureerd. Uiteindelijk kan dan in het ‘restgebied’, het centrum rondom het station woningbouw plaatsvinden.’ Maar, zoals gezegd, niet grootschalig, maar geleidelijk. Langzaam groeien is het motto, anders gaat de dorpsgemeenschap kapot. Daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren doorgetrokken. Ten Hagen verwacht dat de provincie Zuid-Holland met de visie van Boskoop kan leven. ‘Wij hebben er weliswaar nog niet met GS over gesproken, maar de provincie heeft er toch ook niets aan als de dorpsgemeenschap kapot gaat? Bovendien: als alle dorpen een beetje groeien, wordt er toch ook voldoende gebouwd in het Groene Hart?’

Door: Wim Knol
Fotografie: Aschwin Snel 


14 juni 2003 - De Telegraaf

Langste ontbijttafel van Nederland: 1,2 kilometer 

BOSKOOP - 4800 Broodjes, 2400 krentenbollen, 1400 liter ontbijtyoghurt, 4800 plakken boterhamworst, kaas en ham, 4800 kopjes koffie en thee en 2400 glaasjes jus d'orange: dat waren de belangrijkste ingrediënten die 2400 ontbijtgasten zaterdagmorgen in Boskoop  op hun bordje kregen. Samen vormden ze de langste ontbijttafel van Nederland: 1,2 kilometer.

Het mega-ontbijt was klaargezet op de Zijde in Boskoop. Deze slagader door het hart van Boskoop was 1,5 jaar niet begaanbaar door herinrichtingswerkzaamheden. Dat leidde tot omzetderving bij de winkeliers aan de Zijde. Om de weg officieel te openen en om te laten zien dat ze er nog is, organiseerde de winkeliersvereniging in samenwerking met de gemeente het mega-ontbijt.

Een vermelding in het Guinness Book of Records zat er overigens niet in. "Ze hebben in Zuid-Korea bij de Olympische Spelen in Seoul ooit een stadion vol op een ontbijt getracteerd. Daarbij schoven 23.721 Koreanen aan", aldus organisator Ton Scheerder. "Dit wetende hebben we onze recordpoging als de langste ontbijttafel aangemeld. Enkele weken terug kregen we van de commissie van het recordboek echter te horen dat ze het toch als de 'biggest' hadden geïnterpreteerd. De tijd daarna was te kort om dat recht te zetten."


meer nieuws: