de LinkedIn groep voor Boskoop,
alle Boskopers en de Boskoopse bedrijven (incl. ITC)

wordt lid van deze LinkedIn Group: http://www.linkedin.com/e/gis/991947