Structuurplan Boskoop 2005 
Structuurplan

Om de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2015 vorm te geven, maakt de gemeente Boskoop een structuurplan. Het structuurplan is een uitwerking van de visie: ”Ondernemend in het Groen, Vernieuwend in Wonen”, die in december 2003 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het structuurplan worden de ambities van de gemeente over onder andere de boomteelt, woningbouw, detailhandel, voorzieningen en infrastructuur opgenomen. Al deze zaken leggen een claim op de ruimte in Boskoop. Het structuurplan is een middel om deze claims tegen elkaar af te wegen. U kunt zich voorstellen dat woningbouw ten koste zal gaan van boomteeltgronden of dat de uitbreiding van voorzieningen ten koste zal gaan van woningbouw. In het structuurplan worden deze keuzes opgenomen, zodat Boskoop een visie heeft op haar ruimtelijke ontwikkelingen tot 2015.

bron: gemeente Boskoop
daar is ook het hele rapport te downloaden in als PDF-file (5,7 Mb)

klik op de kaart voor een grotere versie
klik op de kaart voor een grotere versie


 index kaarten