Akerboom Yacht Equipment

Wij bouwen mee aan droomschepen

Akerboom Yacht Equipment (AYE) is een modern Leids metaalbedrijf met plusminus honderd medewerkers, die zich toelegt op de bouw van dekhuizen, schroefassen en yacht equipment voor luxe jachten. Als volle dochter van de Koninklijke De Vries Groep deelt Akerboom Yacht Equipment de missie van de groep: "De mooiste boten bouwen, met veel plezier in ons werk".

Maar vroeger.....

1860: het begin

De geschiedenis van Akerboom Yacht Equipment gaat terug tot 1860. Betovergrootvader Henricus Akerboom neemt een grote stap: hij koopt de werf van zijn werkgever Dobbe. De werf ligt in de omgeving van Lisse, waar bollenkwekers hun producten per boot vervoeren. Zij worden zijn klanten.

1882: ondernemersbloed

Johannes Akerboom, tweede zoon van Henricus, heeft het ondernemersbloed van zijn vader geërfd. In 1882 koopt hij een werf in Boskoop. In deze contreien, met vele honderden kilometers waterweg, is een scheepje een goed transportmiddel. Zowel voor zaken, als voor plezier. Johannes richt zich op een andere klantenkring dan zijn vader, namelijk op de streeknotabelen zoals de dokter en de notaris en op overheidsinstanties zoals politie en brandweer.

tewater-lating-in-boskoop.jpg
De werf in Boskoop specialiseert zich in "den bouw van luxe en andere motorboten". Van deze werf komen fraaie notarisbootjes, lemsteraken, fotografenbootjes, doktersbootjes en pramen en vletten voor tuinders. Vakmanschap is in de familie iets vanzelfsprekends; de zoons gaan enkele generaties lang direct vanuit de schoolbanken de werf op.

1928: crisistijd

Omstreeks de twintiger en dertiger jaren in de 20e eeuw maakte de scheepsbouw moeilijke tijden door. In 1928 gaat het bedrijf in Boskoop, dat inmiddels wordt geleid door Hendrik, zoon van Johannes, failliet. De familie verhuist naar de Hoge Morsweg in Oegstgeest (later onderdeel van Leiden). Neef Hein uit Lisse heeft daar een werf gekocht: "de Phoenix" . Hendrik wordt er bedrijfsleider. Wanneer ook Hein zijn bedrijf moet verkopen, springt een vriend bij. Aannemer Meijer koopt de werf in 1932, maar laat Hendrik Akerboom het ondernemerschap.
notarisbootboskoop.jpg
Deze notarisboot, ook wel salonboot genoemd, komt rond 1900 van de werf van Johannes Akerboom. Het bootje kenmerkt zich door de klassieke, half verzonken opbouw van hout met veel glas. Deze notarisbootjes worden tot in de vijftiger jaren van de 20e eeuw gebouwd voor notabelen, maar ook als pleziervaartuigje. De kleinste meten slechts zes, de grote twaalf meter.
bron: website Akerboom Yacht Equipment
ook al is het lang geleden, er varen nog steeds schepen rond, die gebouwd zijn bij Akerboom in Boskoop!
links naar:
bouwtekeningen Annie Lavinia
foto's gerestaureerde Annie Lavinia